BIDANG PENGELOLAAN PBB DAN BPHTB

KABID PENGELOLAAN PBB DAN BPHTB

ANTHONY GUNTUR, SE

Pembina (IV/a)

NIP. 19621120 199103 1 009

 

KASUBBID PENDATAAN DAN PENILAIAN

      KONSTANTINUS, SH

         Penata Tingkat I (III/d)

NIP. 19730901 200303 1 001

FOTO

KASUBBID PENGOLAHAN DATA PBB DAN BPHTB

HABIBURAHMAN, S.Si

Penata (III/c)

NIP. 19860825 201101 1 006

FOTO

KASUBBID PENAGIHAN DAN KEBERATAN

CH. LISANA NUNINGSIH, SE

    Pembina (IV/a)

NIP. 19730104 200003 2 003